DEFAULT VARIABLES --> nothing worth

boję się kochać, ponieważ strach przed od­rzu­ceniem Twojej miłości, jest gor­szy niż strach przed sa­mą sobą.

boję się kochać, ponieważ strach przed od­rzu­ceniem Twojej miłości, jest gor­szy niż strach przed sa­mą sobą.